wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

فصلنامه شماره 73 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد

 

فصلنامه شماره 73 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در سرمقاله این شماره که با عنوان نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات) به رشته تحریر درآمده است، نوشته شده است:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دوره  پنجم فعالیت،  به دنبال نفوذدهی بیشتر دانش به  بخش کشاورزی؛ نهاد سازی و ایجاد سازو کارهایی را با ماهیت مردمی و خصوصی به عنوان بستر جریان ورود و انتقال دانش به محیط های کشاورزی پایه ریزی نموده است، بطوری که با اتخاذ سیاست اشتغال دانش مزدمحوری برای افزایش بهره وری،  طرح "نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)" را متکی به دانش و سرمایه های مردمی، در راستای تنظیم و توسعه مناسبات و روابط بین صاحبان دانش و تولیدکنندگان  طراحی و تدوین نموده است.

در این نوشتار آمده است: در این طرح صاحب دانش با بکار گیری معیارها و موازین علمی در واحد تولیدی موجبات افزایش عملکرد و یا کاهش هزینه تولید را فراهم می آورد و از میزان افزایش تولید محصول، بصورت کالایی و یانقدی سهم می برد.

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.