wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین شد:

نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات)

 

در راستای انجام رسالت گسترش و اشاعه دانش و اطلاعات جدید و نفوذدهی بیشتر دانش در بخش کشاورزی، "نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران (سدات) توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تدوین و منتشر شد.

این سازمان در دوره  پنجم فعالیت با اتخاذ سیاست اشتغال دانش مزدمحوری با هدف افزایش بهره وری، به دنبال افزایش نفوذ دانش از طریق نهادسازی و ایجاد سازو کارهایی با ماهیت مردمی و خصوصی به عنوان بستر جریان ورود و انتقال دانش به محیط های کشاورزی می باشد.

بدون شک این نهادسازی جدید می تواند به عنوان یک رابطه پایدار و با انتفاع اقتصادی طرفین طرح؛  ورود مستمر دانش، افزایش بهره وری، ارتقای استاندارد،  افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.

آخرین ویرایش در شنبه, 25 دی 1400

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.