wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

"سال رونق تولید"

بازید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به همراه معاون آبخیزداری سازمان جنگلها ومراتع ، رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و جمعی از محققین ،کارشناسان و مدیران از طرح الگویی آبخیزداری در منطقه وردیج تهران


 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در منطقه وردیج در شمال غرب تهران ، طرحی کاملاً نوآورانه و مهندسی در وسعت ۴۰۰ هکتار اجرا نموده که مهترین شاخصه این طرح آبخیزداری ، رویکرد اقتصادی کردن فعالیت های آبخیزداری با هدف پایداری طرح و ثروت زایی از منابع طبیعی است ، در این اکوسیستم در حال زوال و هزینه زا ، تبدیل به بستری برای تولید ، اشتغال و درآمد گشته است.

 دراین بازدید چهار ساعته ، مجموعه فعالیت ها و اقدامات مهندسی آبخیزداری و آبخوان داری نظیر سدهای زیر زمینی ، اقدمات بیولوژیکی ، سازه ها و تجهیزات و نیز فعالیت های مولد نظیر پرورش کبک ، آبزیان ، قارچ، درختان مثمر مرتعی ، گیاهان دارویی و بهداشتی و...بازدید شدند.

 مدیریت آب از محل ریزش نزولات آسمانی با مجموعه فعالیت های مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری ، از جمله روش های منبطق با الگوهای توسعه پایدار می باشد که می تواند به تقویت پوشش گیاهی ، حفط خاک ، کاهش تبخیر تغذیه سفره زیر زمینی ، جلوگیری از خروج سریع بارش های تند و مقطعی و جلوگیری از سیلاب و تولید آب نماید.

 در این بازدید بر توسعه و تعمیم فعالیت های آبخیزداری به سبک وردیج با بهره گیری از توان فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی تاکید و مقرر شد با همکاری دکتر فرود شریفی که از اعضای با رتبه ممتار سازمان نظام مهندسی است ، طرحی تهیه و برای اجرای به سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور ارائه شود.

 آبخیزداری در سال های اخیر مورد پیگیری و تاکید وزارت جهاد کشاورزی بوده و با موافقت مقام معظم رهبری دارای اعتبارات خاص از محل صندوق توسعه ملی می باشد ، پس از باران های اخیر و خسارت ها و آسیب های آن ، نقش فعالیت های آبخیزداری برجسته و بر انجام و توسعه آن در کشور تاکید می شود.

تماشاخانه تصویر

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آمار بازدید

مرکز دانلود

دسترسی به وب سایت قبلی سازمان

گالری تصاویر

راهنما

جهت دسترسی به سیستم های عضویت، رتبه بندی، آموزش و صدور مجوزها به پنجره ورودی سانکا در صفحه اصلی وب سایت مراجعه کنید.