چاپ کردن این صفحه

اولین همایش ملی کشاورزی شهری، 26 و 27 آذرماه 97 با محور های کشاورزی شهری و توسعه پایدار، کشاورزی شهری و کسب و کار مولد، کشاورزی شهری و بحران های زیست محیطی، فناوری تولید در کشاورزی شهری در بوستان گفتگو برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس http://hsanalysis.ir/ مراجعه کنید.